Jdi na obsah Jdi na menu
 


O lásce

3. 6. 2009

Pravá láska je jen jedna.

Ale existuje tisíc nejrůznějších napodobenin.

Rochefoucauld

 

Nikoho nemilovat je větší neštěstí,

než nebýt nikým milován.

Rochefoucauld

 

Nikdy není láska silnější, než když cítí,

že se pouští do něčeho, co jí přinese utrpení.

Rolland

 

Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.

Goethe

 

Láska je větší než příval slov.

O lásce se nediskutuje. Láska je.

Saint-Exupéry

 

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.

Sandová

 

Láska, když je skutečně velká, nemusí být opětována. Stačí sama sobě.

Amado

 

Láska je mocnější než zapomenutí.

Hugo

 

Kdyby se člověk všeho nasytil, lásky se nenasytí.

Němcová

 

Láska je zárodek všech velkých činů

Kollár

 

Srdce má své důvody, které rozum nemá.

Pascal

 

Chcete-li být šťastny s mužem,

musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky,

Chcete-li být šťastni s ženou,

musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení.

Maurois

 

 

 

Láska není obchodník, který chce dostat zpátky své investice.

Remarque

 

 

Není na světě muže,

který by netoužil projevit svou lásku a zvědět, je-li milován.

Navarská

 

K čemu by byla krása tam, kde není láska?

Rousseau

 

Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné.

Bauer

 

Milovat znamená odevzdat se tělem, duší

nebo lépe řečeno vytvořit ze dvou bytostí jedinou.

Musset

 

Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích.

Shakespeare

 

Čím víc jí dávám, tím víc jí mám.

Shakespeare

 

Není jiného léku na lásku než více lásky.

Thoreau

 

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat.

Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého.

K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn.

Brecht

 

 

 

Není lásky šťastné nebo nešťastné,

není lásky platonické ani ukojené, ani lásky zbytečné, ani lásky povinné.

Je láska, zvěstovatelka smrti i zvěstovatelka života, činitel vývoje.

A tvář Země se s ní bez ustání mění.

Eluard

 

 

 

Když milujeme, není nic lepšího, než dávat,

pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má:

a cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc.

Maupassant

 

 

 

Milovat, to neznamená jenom lásku, to je především pochopení.

Saganová

 

Láska je svátost, kterou je třeba přijímat na kolenou.

Wilde

 

 

V lásce je nejdůležitější vytrvat a stát se nepostradatelným.

Maugham

 

Obdiv velebí, avšak láska je němá.

Börne

 

 

Láska je pramen, který překážkami vzrůstá.

Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí,

je okouzlen a nenajde cestu zpět.

Vrchlický

 

 

 

 

Láskaje touha po kráse.

Tasso

 

Kdo jednou prožil velkou lásku,

ten je až do smrti šťastný,

ale i nešťastný z toho, že se z ní vyléčil.

Chateaubriand

 

Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.

Němcová

 

Láska je ze všech vášní nejsilnější,

neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.

Voltaire

 

Láska je mocnější než jakákoli síla

a moudřejší než filozofie.

Wilde

 

Co z pravé lásky pramení,

nikdy nevysychá.

Palacký

 

V lásce se střídá radost i bolest.

Byron

 

Kdyby člověk miloval všechny lidi, nosil by v sobě celý svět.

Schiller

 

Láska žije pouze z důvěry.

Balzac

 

Láska buď neodpouští nic, nebo odpustí všecko.

Balzac

 

Lásku si člověk ze srdce nevytrhne,

to není bolavý zub.

Balzac

 

Jen ta láska je pravá,

která se dokáže odříkat.

Světlá

 

Bez lásky je náš život cestou k hrobu.

Heyduk

 

Nemoc je nakažlivá,

kéž by byla i láska.

Shakespeare

 

Bez lásky je člověk pouhou mrtvolou na dovolené.

Remarque

 

 

 

Až když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.

Ruskin

 

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všecko zmůže jedině láska.

Vrchlický

 

Co je všem skryté, to láska uhádne.

Zeyer

 

Jenom tehdy milujeme skutečně,

pokud milujeme bez příčiny.

France

 

Čím víc kritizujeme, tím míň milujeme.

Balzac

 

Málo miluje ten,

kdo ještě slovy musí vyjádřit,

jak velice miluje.

Dante

 

 

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.

Rochefoucauld

 

 

Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.

Rochefoucauld

 

Je těžké milovat někoho,

koho si nevážíme,

ale stejně těžké je milovat toho,

koho si vážíme mnohem víc než sebe.

Rochefoucauld

 

I když člověk někoho velice miluje,

občas na to zapomene.

Maugham

 

Nečekejme, že ten, koho milujeme,

se bude podobat našemu ideálu,

ale naopak – ideál přizpůsobujeme tomu,

koho milujeme.

Maurois

 

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny.

Shakespeare

 

Miluj ženu tak,

jako bys ji nenáviděl

a nenáviď ji tak,

jako bys ji miloval.

Sofokles

 

Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy.

Šalda

 

Od té chvíle, kdy začal milovat,

nevidí ani ten nejmoudřejší muž žádnou věc tak,

jak ve skutečnosti vypadá.

Stendhal

 

Láska se rodí z maličkostí, žije z nich a pro ně i umírá.

Herites

 

Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.

Buddha

 

Největším břemenem na světě je bytost,

kterou jsme přestali milovat.

Sheridan

 

Vše, čeho se dotkne láska je zachráněno od smrti.

Rolland

 

Pokud ti, kteří milovali, zapomenou na něžnost,

smrti zůstane jen málo, co by jim mohla vzít.

Byron

 

Láska umírá, jakmile nalezne protivenství.

Její pravou podstatou je volnost.

Mauros

 

Deset polibků se zapomene snadněji než jeden.

Paul

 

V lásce není nic polovičatého, nic průměrného.

Wilde

 

Láska dokáže najít vstup nejen do srdce otevřeného, ale i do srdce obrněného, pokud není dost bdělé.

Bacon

 

Láska je manželství duší.

Browningová

 

První vzdech lásky

je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy.

Bret

 

Hluboko v srdci ženy je uložena studna lásky,

kterou žádná zima nedokáže pokrýt ledem.

Lytton

 

Přátelství se může skončit láskou,

ale láska se nikdy nemůže skončit přátelstvím.

Colton

 

Není opravdové lásky v srdci toho,

kdo není schopen obětovat svůj život k záchraně toho, koho miluje.

Maurois

 

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná.

Černyševskij

 

Příčinou každé sebevraždy

bývá nešťastná láska – někdy k ženě,

a vždy k životu.

Dostojevskij

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář